SIECI ZEWNĘTRZNE

Kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz pozostałe sieci zewnętrzne to kolejny profil działalności naszej firmy. Wszystko zaczęło się od obiektów handlowych gdzie w celu większej komplementarności naszej oferty wykonaliśmy pierwsze przełożenia sieci i pierwsze wpięcia. Aktualnie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zleceń podczas budowy kanalizacji na dużych obiektach oraz kilka w zakresie budowy sieci i przyłączy na całych osiedlach mieszkaniowych. Wykonujemy rurociągi wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Podejmujemy się także przewiertów i przepychów.

KAS-BUD Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
Krużlowa Niżna 101, 33-325 Krużlowa Wyżna
tel.: (18) 533 04 24
www.kas-bud.eu
e-mail: kas-bud@kas-bud.eu